Buttonwood

Wij zijn een jonge, dynamische onderneming, gegroeid uit de meer dan dertig jarige ervaring en expertise van de oprichter.   Ons doel is om het patrimonium van de ondernemer en zijn Familie te beschermen, laten groeien, valoriseren  en overdragen naar de volgende generatie.    Wij hebben er naar gestreefd om over voldoende statuten en erkenningen te kunnen beschikken om onze klanten onafhankelijk te kunnen adviseren op het vlak van waardering, financiering en bescherming van zowel roerende als onroerende activa.  Samen bespreken wij de doelen en stippelen een traject op maat uit.

 

Corporate Finance

Corporate Finance is de kernactiviteit waaruit alle expertises gegroeid zijn.  Als Corporate Advisor binnen een Internationaal Netwerk kunnen we bemiddelen bij koop en/of verkoop van niet beursgenoteerde ondernemingen.  We kunnen ook ondersteunen bij het zoeken naar Kapitaal voor het realiseren van strategische plannen.

Erkend door het FSMA

We zijn trots op onze erkenningen en attesten als Krediet-, Verzekerings- en Vastgoedmakelaar, het straalt vertrouwen uit naar onze klanten en is een bewijs van ons professionalisme.  Daarnaast kunnen we via een gelieerde vennootschap ook nog beroep doen op de diensten van een Bankmakelaar.   Het maakt dat we over een unieke combinatie beschikken, en niet gehinderd zijn door één enkel statuut, waardoor we in alle onafhankelijkheid in het belang van de klant kunnen adviseren.

U kan ons contacteren door hier te klikken. 

 

Real Estate Opportunities

Het vermogen van onze klanten (de Ondernemer en zijn Familie), zowel privé als op vennootschapsniveau, bevat meestal zowel Roerende als Onroerende componenten.  We zijn zo gestructureerd dat we zowel voor wat betreft Bedrijfsvastgoed als Privévastgoed samenwerken met ervaren, professionele partners die vastgoedinvesteringen kunnen evalueren en/of aanbieden zowel in België als in het buitenland.   Wij beoordelen dan samen de gewenste structuur, in functie van doelstelling en planning, voor het onderbrengen van de vastgoedinvestering. Ook voor luxe-vastgoed of vastgoed in het buitenland kan u bij Buttonwood International Properties terecht.